Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 4

Thực đơn tháng 4


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN AN SINH A

 

KẾ HOẠCH  THỰC ĐƠN THÁNG 04 NĂM 2017

TUẦN 1: Từ 03/04 – 07/04/2017.

 

Buổi 

Thứ 2( Ngày 03/04)

Thứ 3( Ngày 04/04)

Thứ 4( Ngày 05/04)

Thứ 5( Ngày 06/04)

Thứ 6( Ngày 07/04)

Sáng

- Cơm tẻ.

- Tôm rim thịt.

- Canh bầu nấu tép.

- Cơm tẻ.

- Trứng đúc thịt.

- Canh bí đỏ ninh xương.

- Cơm tẻ.

- Thịt rim giò.

- Canh khoai tây ninh xương.

 

- Cơm tẻ.

- Thịt rim cá.

- Canh ngao mồng tơi.

- Cơm tẻ.

- Thịt rim đậu.

- Canh bí xanh ninh xương.

Chiều

- Cháo  xương lợn.

- Mỳ xương lợn.

- Chè đỗ đen

- Bún xương lợn.

- Bánh mì + Sữa bò An Sinh.

 

                    NGƯỜI LẬP                                                                                                       NGƯỜI DUYỆT

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thúy Hà

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Huyền

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN AN SINH A

 

KẾ HOẠCH  THỰC ĐƠN THÁNG 04 NĂM 2017

TUẦN 2: Từ 10/04 – 14/04/2017.

 

 

 

Buổi 

Thứ 2( Ngày 10/04)

Thứ 3( Ngày 11/04)

Thứ 4( Ngày 12/04)

Thứ 5( Ngày 13/04)

Thứ 6( Ngày 14/04)

Sáng

- Cơm tẻ.

- Trứng đúc thịt.

- Canh bí đỏ ninh xương.

- Cơm tẻ.

- Thịt rim giò.

- Canh khoai tây ninh xương.

- Cơm tẻ.

- Tôm rim thịt.

- Canh bầu nấu tép.

 

- Cơm tẻ.

- Thịt rim cá.

- Canh ngao mồng tơi.

- Cơm tẻ.

- Thịt rim đậu.

- Canh bí xanh ninh xương.

Chiều

- Mỳ xương lợn.

- Chè đỗ đen.

- Cháo xương lợn

- Bún xương lợn.

- Bánh mì + Sữa bò An Sinh.

 

                    NGƯỜI LẬP                                                                                                       NGƯỜI DUYỆT

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thúy Hà

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Huyền

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN AN SINH A

 

KẾ HOẠCH  THỰC ĐƠN THÁNG 04 NĂM 2017

TUẦN 3: Từ 17/04 – 21/04/2017.

 

 

 

Buổi 

Thứ 2( Ngày 17/04)

Thứ 3( Ngày 18/04)

Thứ 4( Ngày 19/04)

Thứ 5( Ngày 20/04)

Thứ 6( Ngày 21/04)

Sáng

- Cơm tẻ.

- Tôm rim thịt.

- Canh bầu nấu tép.

- Cơm tẻ.

- Trứng đúc thịt.

- Canh bí đỏ ninh xương.

- Cơm tẻ.

- Thịt rim giò.

- Canh khoai tây ninh xương.

 

- Cơm tẻ.

- Thịt rim cá.

- Canh ngao mồng tơi.

- Cơm tẻ.

- Thịt rim đậu.

- Canh bí xanh ninh xương.

Chiều

- Cháo  xương lợn.

- Mỳ xương lợn.

- Chè đỗ đen

- Bún xương lợn.

- Bánh mì + Sữa bò An Sinh.

 

                    NGƯỜI LẬP                                                                                                       NGƯỜI DUYỆT

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thúy Hà

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Huyền

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN AN SINH A

 

KẾ HOẠCH  THỰC ĐƠN THÁNG 04 NĂM 2017

TUẦN 4: Từ 24/03 – 28/03/2017.

 

 

Buổi 

Thứ 2( Ngày 24/04)

Thứ 3( Ngày 25/04)

Thứ 4( Ngày 26/04)

Thứ 5( Ngày 27/04)

Thứ 6( Ngày 28/04)

Sáng

- Cơm tẻ.

- Trứng đúc thịt.

- Canh bí đỏ ninh xương.

- Cơm tẻ.

- Thịt rim giò.

- Canh khoai tây ninh xương.

- Cơm tẻ.

- Tôm rim thịt.

- Canh bầu nấu tép.

 

- Cơm tẻ.

- Thịt rim cá.

- Canh ngao mồng tơi.

- Cơm tẻ.

- Thịt rim đậu.

- Canh bí xanh ninh xương.

Chiều

- Mỳ  xương lợn.

- Chè đỗ đen.

- Cháo xương lợn

- Bún xương lợn.

- Bánh mì + Sữa bò An Sinh.

 

                    NGƯỜI LẬP                                                                                                       NGƯỜI DUYỆT

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thúy Hà

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Huyền