Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 2 năm 2012

Thực đơn tháng 2 năm 2012


 

KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 2 NĂM 2012

 

Tuần 1

Từ ngày 6/ 2– 10/ 2 /2012

 

 

Bữa

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ4

Thứ 5

 Thứ 6

Chính

- Thịt dim đậu

 

- Canh ngao nấu mồng tơi

- Giò dim thịt

 

- Canh bầu nấu tép

- Thịt gà dim thịt lợn

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Thịt hầm nước dừa

 

- Canh cua rau đay

- Trứng đúc thịt

 

- Canh riêu hến

Phụ

Bún thịt

 

Cháo thịt

Bún xương

Dưa hấu

Mì thịt

 

Tuần2

Từ ngày: 13/2 -17/2 /2012

 

Bữa

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ4

Thứ 5

 Thứ 6

Chính

- chả dim thị

 

- Canh cải nấu thịt

- trứng dim thị

 

- Canh cua rau đay

Ruốc lạc vừng

 

- Canh mồng tơi nấu hến

- Tôm dim thịt

 

- Canh bầu nấu tép

- Thịt gà dim thịt lợn

 

- Canh su su,cà rốt ninh xương

Phụ

Chè đỗ xanh

 

Cháo thịt

Bún xương

Chè đỗ đen

Bánh mì nước đậu

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 2 NĂM 2012

Tuần 3

Từ ngày 20/ 2–24 /2 /2012

 

Bữa

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ4

Thứ 5

 Thứ 6

Chính

- Thịt dim đậu

 

- Canh ngao nấu mồng tơi

- Giò dim thịt

 

- Canh bầu nấu tép

- Thịt gà dim thịt lợn

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Thịt hầm nước dừa

 

- Canh cua rau đay

- Trứng đúc thịt

 

- Canh riêu hến

Phụ

Bún thịt

 

Cháo thịt

Bún xương

Dưa hấu

Mì thịt

 

Tuần 4

Từ ngày:27/2 -2/3 /2012

 

Bữa

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ4

Thứ 5

 Thứ 6

Chính

- chả dim thị

 

- Canh cải nấu thịt

- trứng dim thị

 

- Canh cua rau đay

Ruốc lạc vừng

 

- Canh mồng tơi nấu hến

- Tôm dim thịt

 

- Canh bầu nấu tép

- Thịt gà dim thịt lợn

 

- Canh su su,cà rốt ninh xương

Phụ

Chè đỗ xanh

 

Cháo thịt

Bún xương

Chè đỗ đen

Bánh mì nước đậu

 

NGƯỜI DUYỆT

          HT

 

 

Ngô Thị Sửu

 

NGƯỜI LẬP

PHT

 

 

Cao Thị Mơ