Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 12

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 12


 

KẾ HOẠCH TUẦN 3 CỦA BGH

Từ ngày 16/12 – 20/12/2013

 

 

Thời gian

 

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ 2 : 16/12

- Trực khu Đìa Mối

- Tuyên truyền và xử lý vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh,và sử dụng xe đạp điện, xe máy điện.

- Trực khu Thành Long

- Dự giờ

- Đ/c: Sửu

- Đ/c: Hà

 

 

- Đ/c: Hà

- BGH

Thứ 3: 17/12

- Trực khu Đìa Mối

- Trực khu Thành Long

- Tổng hợp vào phần mềm kiểm định

- Dự giờ

- Đ/c: Hà

- Đ/c: Minh

- Đ/c : Sửu – Hà

- BGH

Thứ 4: 18/12

- Trực khu Đìa Mối

- Trực khu Thành Long

- Dự giờ

- Đ/c: Minh

- Đ/c: Sửu

- BGH

Thứ 5: 19/12

- Trực khu Đìa Mối

- Trực khu Thành Long

- Tổng hợp vào phần mềm kiểm định

- Dự giờ

- Đ/c : Hà

- Đ/c: Sửu

- Đ/c : Sửu – Hà

- BGH

Thứ 6: 20/12

- Trực khu Đìa Mối

- Trực khu Thành Long

- Dự giờ

- Đ/c: Minh

- Đ/c: Hà

- BGH