Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2017


TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2017

 

  * Kế hoạch trọng tâm tháng 01 /2017   

  - Duy trì sĩ số và nề nếp chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục

  - Sơ kết lớp, sơ kết trường, triển khai nhiệm vụ học kỳ II

  - Tham gia hội thi GVDG cấp cơ sở

  - Kiểm tra cơ sở vật chất các lớp, các điểm trường trước và sau tết Nguyên đán

  - Tổ chức các hoạt động chào mừng Đảng, mừng xuân.

Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

31 / 12

- Lên kế hoạch, triển khai họp hội đồng.

- BGH

03- 30/1

- Thực hiện các hoạt động chuyên môn

- HP+ GVCN

04- 06/1

- Sơ kết các lớp.

- BGH+ GVCN

09- 13 / 1

- Sơ kết  trường triển khai  nhiệm vụ học kì II

- BGH

09- 13 / 1

- Chuẩn bị cho hội thi " giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở"

- HP + GV thi

12/ 1

- Dự Hội nghị sơ kết học kì I của ngành

- HT+ CT CĐ

16-17/1

- Hoàn thành các báo cáo

- BGH + GV thi

20- 23/ 1

- Tham gia hội thi GVDG cấp cơ sở

- BGH + TTND

16-24/1

- Kiểm tra hoạt động chuyên môn CSVC các lớp, các điểm trường

- Toàn trường

25-31/1

Nghỉ  tết nguyên đán

- Toàn trường

                                                                                   

 

 

                              

                              

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Huyền