Xuất bản thông tin

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2016

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2016

Thực hiện Công văn số 184/PGD&ĐT ngày 10/03/2016 về việc Triển khai tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2016.


        Thực hiện Công văn số 184/PGD&ĐT ngày 10/03/2016 về việc Triển khai tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2016.

         Sáng ngày 16/03/2016, đ/c Cao Thị Mơ - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã quán triệt triển khai  nội dung  Công văn số 184/PGD&ĐT và chuyển tải những thông điệp liên quan tới Chiến dịch Giờ Trái đất tới CBGVNV và học sinh nhằm nâng cao nhận thức về việc sử dụng tiết kiệm điện tại trường học và gia đình để có những hành động thiết thực góp phần giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.

        Nhà trường quán triệt CBGVNV, học sinh tiết kiệm điện như tắt bóng điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, "Hưởng ứng giờ trái đất, tắt điện 1 giờ: Từ 20h30' đến 21h30' ngày 19/3/2016".

        Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều và việc quán triệt triển khai của Ban giám hiệu về các biện pháp tiết kiệm điện. 100% CBGVNV, học sinh các nhóm lớp đã tích cực hưởng ứng và thực hiện góp phần giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu./.

Đ/c Cao Thị Mơ - Phó Hiệu trưởng nhà trường tuyên truyền

Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2016 tới toàn thể CBGVNV, học sinh

Hình ảnh CBGVNV và học sinh thực hiện hành động Hưởng ứng Giờ Trái đất

 

                                                                                                      ctv: Thủy Thương