Xuất bản thông tin

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2013 - 2014

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2013 - 2014


 

 

Biểu mẫu 03

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN AN SINH A

THÔNG B¸O

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2013-2014

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

11

Số 3.6 m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

10

3,6 m2/ trẻ em

2

Phòng học bán kiên cố

01

4,6m2/trẻ

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

III

Số điểm trường

5

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

10288m2

44,33m2/trẻ

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

2.150m2

11,3m2

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

53m2/phòng

1,8

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

24m2

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

22m2

 

4

Diện tích hiên chơi (m2)

25

 

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)

180m2

 

VII

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

124

 

VIII

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )

09

1 bộ/1 nhóm, lớp

IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

 11

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

Ti vi

 

 

2

Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống)

 08

 

3

Máy phô tô

 

 

5

Catsset

 

 

6

Đầu Video/đầu đĩa

 8

 

7

Thiết bị khác

 

 

8

Đồ chơi ngoài trời

5

 

9

Bàn ghế đúng quy cách

232

 

10

Thiết bị khác.

 

 

 

 

 

Số lượng (m2)

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

x

 

x

 

0.57

2

Chưa đạt chuẩn

vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )

 

 

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XV

Tường rào xây

x

 

..

...

 

 

                                               

                                                          An Sinh, ngày 12 tháng 10 năm 2013

                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                              

 

                                                     ( Đã ký)

 

                                                   Ngô Thị Sửu