Xuất bản thông tin

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2011-2012

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2011-2012


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN AN SINHĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
Năm học 2011-2012
STTHọ và tênNgày, tháng, năm sinhTrình độ CMChuyên môn đào tạoPhân công chuyên môn
năm học 2011 - 2012
Kiêm nhiệmTổng số tiếtGhi chú
TCĐHkhác
1Ngô Thị Sửu1973  x GDMNHiệu trưởng   
2Lê Thu Hà1984  x GDMNPhó hiệu trưởng   
3Cao Thị Mơ1982  x GDMNPhó hiệu trưởng   
4Chu Thị Tuyết Minh1982 x  GDMNPhó hiệu trưởng   
5Nguyễn Thị Thoa1960   xGDMNNhân viên   
6Vũ Thị Khích1970 x  GDMNGiáo viênCTCĐ  
7Lê Thị Thủy1984 x  GDMNGiáo viên   
8Mạc Thị Lương1980 x  GDMNGiáo viên   
9Phạm Thị Quyên1981 x  GDMNGiáo viên   
10Vũ Thị Nhu1978 x  GDMNGiáo viên   
11Phạm Thị Vân1984 x  GDMNGiáo viên   
12Phạm Thị Thu Hạnh1983 x  GDMNGiáo viên   
13Nguyễn Thị Luyện1988 x  GDMNGiáo viên   
14Phạm Thị Lan Anh1988 x  GDMNGiáo viên   
15Trần Thị Thu Hằng1980x   Kết toánKế toán   
16Vũ Thị Oanh1989x   GDMNGiáo viên   
17Nguyễn Thị Nga1989x   GDMNGiáo viên   
18Bùi Thị Kết1981x   Nấu ănNhân viên   
19Phạm Thị Nhung1990x   GDMNGiáo viên   
20Vũ Thị Thuận1989x   GDMNGiáo viên   
21Phạm Thị Liên1987x   y tếNhân viên   
22Lê Thị Hoa1990x   GDMNGiáo viên   
TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG
(Đã ký)