To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

HỘI THI “ BÉ VUI KHỎE – THÔNG MINH” VÀ SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ "XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM GIAI ĐOẠN 2016-2020” 

Thực hiện kế hoạch của PGD& ĐT thị xã Đông Triều về việc sơ kết 02 năm thực hiện chuyên đề "Xây dựng môi trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020"; Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 của trường mầm non An Sinh A. Hôm nay ngày 16 tháng 5 năm 2018 trường Mầm non An Sinh A long trọng tổ chức hội thi: "Bé vui khỏe – thông minh" và sơ kết 02 năm thực hiện chuyên đề "Xây dựng môi trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020".

Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 24/05/2018 

Tổng số trẻ toàn trường báo ăn: 285 xuất x12.000đ=3.420.000đ. Điểm Trung tâm: 227 xuất x12.000đ=2.724.000đ. Điểm lẻ Thành Long: 38 xuất x12.000đ= 456.000đ. Điểm lẻ Lục Dong: 20 xuất x 12.000 = 240.000đ .

Calendar
Today: Thursday, 24 / 05 / 18
24/05

Đ/c Nguyễn Thúy Hà- PHT trực trường

24/05

Đ/c Phạm Thị Huyền - HT làm việc  tại trường

Đ/c Đỗ Thị Chính - PHT chỉ đạo công tác chuyên môn

Thông Báo

Tài chính công khai ngày 24/05/2018

Tổng số trẻ toàn trường báo ăn: 285 xuất x12.000đ=3.420.000đ.
Điểm Trung tâm: 227 xuất x12.000đ=2.724.000đ.
Điểm lẻ Thành Long: 38 xuất x12.000đ= 456.000đ.
Điểm lẻ Lục Dong: 20 xuất x 12.000 = 240.000đ
.


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên