Asset Publisher

Trường MN An Sinh A Tập huấn bồi dưỡng CNTT cho tập thể giáo viên.

Trường MN An Sinh A Tập huấn bồi dưỡng CNTT cho tập thể giáo viên.

Chiều ngày 15 tháng 10 năm 2015 BGH trường MN An Sinh A đã tổ chức tập huấn lại nội dung triển khai tại buổi tập huấn ngày 09/10/2015 của Phòng Giáo dục Đào tạo Đông Triều về việc tập huấn kỹ thuật soạn và duyệt giáo án trên hệ thống online cho toàn thể giáo viên trong trường.


        Dưới sự hướng dẫn của đ/c Đỗ Thị Chính- Phó hiệu trưởng nhà trường, phụ trách chuyên môn, các đ/c giáo viên đã được thực hành các thao tác kỹ thuật như mở CSDL bài giảng trên trang thông tin thư viện điện tử của ngành, đăng nhập vào tài khoản đã được cấp, thay đổi thông tin cá nhân đầy đủ, thực hành soạn giáo án mới, các thao tác duyệt giáo án của tổ trưởng chuyên môn......

        Bên cạch việc thực hành kỹ thuật, các đ/c giáo viên cũng đã tham gia thảo luận đưa ra ý kiến đóng góp về những bất cập trong quá trình thực hiện soạn và duyệt giáo án trực tuyến trên hệ thống online.

       Qua buổi tập huấn các đ/c giáo viên rất phấn khởi vì có thêm sự hiểu biết, nâng cao trình độ CNTT, hi vọng nhiệm vụ soạn và duyệt giáo án trên hệ thống online  bước đầu của trường MN An Sinh A trong năm học 2015- 2016 sẽ đạt kết quả cao.

           Hình ảnh của buổi tập huấn:

 

THU HẠNH