Asset Publisher

Thực đơn tháng 2 năm 2016

Thực đơn tháng 2 năm 2016


Trường Mầm Non An Sinh A CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
THỰC ĐƠN TUẦN TỪ NGÀY 01/02/2016 ĐẾN NGÀY 29/02/2016
THỨ
--------------------------
NGÀY THÁNG
BỮA SÁNG BỮA TRƯA BỮA CHIỀU BỮA PHỤ
THỨ HAI
 01-02-2016
Nhà trẻ:  Nhà trẻ: Cơm tẻ, Tôm dim thịt, canh bí xanh nấu thịt Nhà trẻ: Cháo đỗ xanh Nhà trẻ: 
Mẫu giáo:  Mẫu giáo: Cơm tẻ, Tôm dim thịt, canh bí xanh nấu thịt Mẫu giáo: Cháo đỗ xanh Mẫu giáo: 
THỨ BA
 02-02-2016
Nhà trẻ:  Nhà trẻ: Cơm tẻ, thịt lợn dim giò, canh bí đỏ ninh xương. Nhà trẻ: Bún xương Nhà trẻ: 
Mẫu giáo:  Mẫu giáo: Cơm tẻ, thịt lợn dim giò, canh bí đỏ ninh xương. Mẫu giáo: Bún xương Mẫu giáo: 
THỨ TƯ
 03-02-2016
Nhà trẻ:  Nhà trẻ: Cơm tẻ, trứng đúc thịt, canh khoai tây, cà rốt ninh xương. Nhà trẻ: mì thịt Nhà trẻ: 
Mẫu giáo:  Mẫu giáo: Cơm tẻ, trứng đúc thịt, canh khoai tây, cà rốt ninh xương. Mẫu giáo: mì thịt Mẫu giáo: 
THỨ NĂM
 04-02-2016
Nhà trẻ:  Nhà trẻ: Cơm tẻ, chả cá sốt thịt, canh bắp cải  nấu ngao. Nhà trẻ: Xôi lạc dừa. Nhà trẻ: 
Mẫu giáo:  Mẫu giáo: Cơm tẻ, chả cá sốt thịt, canh bắp cải  nấu ngao. Mẫu giáo: Xôi lạc dừa. Mẫu giáo: 
THỨ SÁU
 05-02-2016
Nhà trẻ:  Nhà trẻ: Cơm tẻ, thịt dim đậu, canh su hào cà rốt ninh xương. Nhà trẻ: Bánh mì +sữa Nhà trẻ: 
Mẫu giáo:  Mẫu giáo: Cơm tẻ, thịt dim đậu, canh su hào cà rốt ninh xương. Mẫu giáo: Bánh mì +sữa Mẫu giáo: 
THỨ HAI
 08-02-2016
Nhà trẻ:  Nhà trẻ: Cơm tẻ, Tôm dim thịt, canh bí xanh nấu thịt Nhà trẻ: Cháo đỗ xanh Nhà trẻ: 
Mẫu giáo:  Mẫu giáo: Cơm tẻ, Tôm dim thịt, canh bí xanh nấu thịt Mẫu giáo: Cháo đỗ xanh Mẫu giáo: 
THỨ BA
 09-02-2016
Nhà trẻ:  Nhà trẻ: Cơm tẻ, thịt lợn dim giò, canh bí đỏ ninh xương. Nhà trẻ: Bún xương Nhà trẻ: 
Mẫu giáo:  Mẫu giáo: Cơm tẻ, thịt lợn dim giò, canh bí đỏ ninh xương. Mẫu giáo: Bún xương Mẫu giáo: 
THỨ TƯ
 10-02-2016
Nhà trẻ:  Nhà trẻ: Cơm tẻ, trứng đúc thịt, canh khoai tây, cà rốt ninh xương. Nhà trẻ: mì thịt Nhà trẻ: 
Mẫu giáo:  Mẫu giáo: Cơm tẻ, trứng đúc thịt, canh khoai tây, cà rốt ninh xương. Mẫu giáo: mì thịt Mẫu giáo: 
THỨ NĂM
 11-02-2016
Nhà trẻ:  Nhà trẻ: Cơm tẻ, chả cá sốt thịt, canh bắp cải  nấu ngao. Nhà trẻ: Xôi lạc dừa. Nhà trẻ: 
Mẫu giáo:  Mẫu giáo: Cơm tẻ, chả cá sốt thịt, canh bắp cải  nấu ngao. Mẫu giáo: Xôi lạc dừa. Mẫu giáo: 
THỨ SÁU
 12-02-2016
Nhà trẻ:  Nhà trẻ: Cơm tẻ, thịt dim đậu, canh su hào cà rốt ninh xương. Nhà trẻ: Bánh mì +sữa Nhà trẻ: 
Mẫu giáo:  Mẫu giáo: Cơm tẻ, thịt dim đậu, canh su hào cà rốt ninh xương. Mẫu giáo: Bánh mì +sữa Mẫu giáo: 
THỨ HAI
 15-02-2016
Nhà trẻ:  Nhà trẻ: Cơm tẻ, Tôm dim thịt, canh bí xanh nấu thịt Nhà trẻ: Cháo đỗ xanh Nhà trẻ: 
Mẫu giáo:  Mẫu giáo: Cơm tẻ, Tôm dim thịt, canh bí xanh nấu thịt Mẫu giáo: Cháo đỗ xanh Mẫu giáo: 
THỨ BA
 16-02-2016
Nhà trẻ:  Nhà trẻ: Cơm tẻ, thịt lợn dim giò, canh bí đỏ ninh xương. Nhà trẻ: Bún xương Nhà trẻ: 
Mẫu giáo:  Mẫu giáo: Cơm tẻ, thịt lợn dim giò, canh bí đỏ ninh xương. Mẫu giáo: Bún xương Mẫu giáo: 
THỨ TƯ
 17-02-2016
Nhà trẻ:  Nhà trẻ: Cơm tẻ, trứng đúc thịt, canh khoai tây, cà rốt ninh xương. Nhà trẻ: mì thịt Nhà trẻ: 
Mẫu giáo:  Mẫu giáo: Cơm tẻ, trứng đúc thịt, canh khoai tây, cà rốt ninh xương. Mẫu giáo: mì thịt Mẫu giáo: 
THỨ NĂM
 18-02-2016
Nhà trẻ:  Nhà trẻ: Cơm tẻ, chả cá sốt thịt, canh bắp cải  nấu ngao. Nhà trẻ: Xôi lạc dừa. Nhà trẻ: 
Mẫu giáo:  Mẫu giáo: Cơm tẻ, chả cá sốt thịt, canh bắp cải  nấu ngao. Mẫu giáo: Xôi lạc dừa. Mẫu giáo: 
THỨ SÁU
 19-02-2016
Nhà trẻ:  Nhà trẻ: Cơm tẻ, thịt dim đậu, canh su hào cà rốt ninh xương. Nhà trẻ: Bánh mì +sữa Nhà trẻ: 
Mẫu giáo:  Mẫu giáo: Cơm tẻ, thịt dim đậu, canh su hào cà rốt ninh xương. Mẫu giáo: Bánh mì +sữa Mẫu giáo: 
THỨ HAI
 22-02-2016
Nhà trẻ:  Nhà trẻ: Cơm tẻ, Tôm dim thịt, canh bí xanh nấu thịt Nhà trẻ: Cháo đỗ xanh Nhà trẻ: 
Mẫu giáo:  Mẫu giáo: Cơm tẻ, Tôm dim thịt, canh bí xanh nấu thịt Mẫu giáo: Cháo đỗ xanh Mẫu giáo: 
THỨ BA
 23-02-2016
Nhà trẻ:  Nhà trẻ: Cơm tẻ, thịt lợn dim giò, canh bí đỏ ninh xương. Nhà trẻ: Bún xương Nhà trẻ: 
Mẫu giáo:  Mẫu giáo: Cơm tẻ, thịt lợn dim giò, canh bí đỏ ninh xương. Mẫu giáo: Bún xương Mẫu giáo: 
THỨ TƯ
 24-02-2016
Nhà trẻ:  Nhà trẻ: Cơm tẻ, trứng đúc thịt, canh khoai tây, cà rốt ninh xương. Nhà trẻ: mì thịt Nhà trẻ: 
Mẫu giáo:  Mẫu giáo: Cơm tẻ, trứng đúc thịt, canh khoai tây, cà rốt ninh xương. Mẫu giáo: mì thịt Mẫu giáo: 
THỨ NĂM
 25-01-2016
Nhà trẻ:  Nhà trẻ: Cơm tẻ, chả cá sốt thịt, canh bắp cải  nấu ngao. Nhà trẻ: Xôi lạc dừa. Nhà trẻ: 
Mẫu giáo:  Mẫu giáo: Cơm tẻ, chả cá sốt thịt, canh bắp cải  nấu ngao. Mẫu giáo: Xôi lạc dừa. Mẫu giáo: 
THỨ SÁU
 26-02-2016
Nhà trẻ:  Nhà trẻ: Cơm tẻ, thịt dim đậu, canh su hào cà rốt ninh xương. Nhà trẻ: Bánh mì +sữa Nhà trẻ: 
Mẫu giáo:  Mẫu giáo: Cơm tẻ, thịt dim đậu, canh su hào cà rốt ninh xương. Mẫu giáo: Bánh mì +sữa Mẫu giáo: 
THỨ HAI
 29-02-2016
Nhà trẻ:  Nhà trẻ: Cơm tẻ, Tôm dim thịt, canh bí xanh nấu thịt Nhà trẻ: Cháo đỗ xanh Nhà trẻ: 
Mẫu giáo:  Mẫu giáo: Cơm tẻ, Tôm dim thịt, canh bí xanh nấu thịt Mẫu giáo: Cháo đỗ xanh Mẫu giáo: 
         
      NGƯỜI LẬP BIỂU
       
         
         
         
      Cao Thị Mơ