Asset Publisher

THỰC ĐƠN THÁNG 12/2014

THỰC ĐƠN THÁNG 12/2014


KẾ HOẠCH

THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM 2014

 

Tuần 1

Từ ngày 01/12 đến 5/12

 

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Chính

- Thịt lợn dim giò lợn

- Canh mồng tơi nấu hến

- Thịt lợn dim thịt gà

- Canh su hào cà rốt nấu thịt lợn

- Thịt lợn dim đậu phụ

- Canh bắp cải nấu thịt lợn

- Thịt lợn dim chả cá ba sa.

- Canh bí xanh nấu thịt lợn

- Thịt lợn đúc trứng vịt

- Canh củ cải cà rốt nấu thịt lợn

Phụ

Cháo đỗ xanh

Mì thịt lợn

Bánh mì sữa

Bún xương

Chè đỗ đen

 

Tuần 2

Từ ngày 08/12 đến 12/12

 

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Chính

- Tôm đồng dim thịt lợn

- Canh củ cải cà rốt nấu thịt lợn

- Thịt lợn dim thịt gà

- Canh bí đỏ

- Thịt lợn dim đậu phụ

- Canh xu hào cà rốt nấu thịt lợn

- Thịt lợn dim chả cá ba sa

- Canh cải bắp nấu thịt

- Thịt lợn đúc trứng vịt

- Canh bí xanh nấu thịt lợn

Phụ

Cháo thịt

Bún thịt lợn

Bánh mì sữa

Mì xương lợn

Chè đỗ đen

 

Tuần 3

Từ ngày 15/12 đến 19/12

 

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Chính

- Thịt lợn dim giò lợn

- Canh mồng tơi nấu hến

- Thịt lợn dim thịt gà

- Canh su hào cà rốt nấu thịt lợn

- Thịt lợn dim đậu phụ

- Canh cải bắp nấu thịt lợn

- Thịt lợn dim chả cá

- Canh bí xanh nấu thịt lợn

- Thịt lợn đúc trứng vịt

- Canh củ cải cà rốt nấu thịt lợn

Phụ

Cháo đỗ xanh

Mì thịt lợn

Bánh mì sữa

Bún xương

Chè đỗ đen

 

 

Tuần 4

Từ ngày 22/12 đến 27/12

 

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Chính

- Tôm đồng dim thịt lợn

- Canh củ cải cà rốt nấu thịt lợn

- Thịt lợn dim thịt gà

- Canh bí đỏ

- Thịt lợn dim đậu phụ

- Canh xu hào cà rốt nấu thịt lợn

- Thịt lợn dim chả cá ba sa

- Canh cải bắp nấu thịt lợn

- Thịt lợn đúc trứng vịt

- Canh bí xanh nấu thịt lợn

Phụ

Cháo thịt

Bún xương lợn

Bánh mì sữa

Mì thịt lợn

Chè đỗ đen

 

Tuần 5

Từ ngày 29/12/2014 đến 02/01/2015

 

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Chính

- Thịt lợn dim giò lợn

- Canh mồng tơi nấu hến

- Thịt lợn dim thịt gà

- Canh củ cai cà rốt nấu thịt lợn

- Thịt lợn dim đậu phụ

- Canh bắp cải nấu thịt lợn

- Thịt lợn dim chả cá

- Canh bí xanh nấu thịt lợn

- Thịt lợn đúc trứng vịt

- Canh củ cải cà rốt nấu thịt lợn

Phụ

Cháo đỗ xanh

Mì thịt lợn

Bánh mì sữa

Bún xương

Chè đỗ đen

 

 

 

NGƯỜI LẬP

 

 

 

Phạm Thị Liên

NGƯỜI DUYỆT

PHT

 

 

Cao Thị Mơ