Asset Publisher

Thực đơn tháng 11 năm học 2015 - 2016

Thực đơn tháng 11 năm học 2015 - 2016


KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 11 NĂM 2015

 

Tuần 1

Từ ngày 02/11/2015 đến 06/11/2015

 

Bữa

Thứ 2

 Ngày 02/11

Thứ 3

Ngày 03/11

Thứ 4

Ngày 04/11

Thứ 5

Ngày 05/11

Thứ 6

Ngày 06/11

- Chính

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim tôm

- Canh rau cải nấu thịt lợn  .

- Cơm tẻ

-Thịt lợn hầm

- Canh củ cải nấu thịt lợn.

- Cơm tẻ

- Thịt lợn đúc trứng vịt

- Canh khoai tây ninh xương lợn.

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim cá thu ( chả cá)

- Canh bí xanh nấu thịt lợn 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim đậu phụ

- Canh bí đỏ nấu thịt lợn.

 

- Phụ

 

Cháo xương lợn

 

Mì xương lợn

 

Cháo chè

 

Bún xương lợn

 

Bánh mì sữa

 

 

NGƯỜI LẬP

Y tế

 

 

 

 

Phạm Thị liên

NGƯỜI DUYỆT

PHT

 

 

 

 

Cao Thị Mơ

 

 

KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 11 NĂM 2015

 

Tuần 2

Từ ngày 09/11/2015 đến 13/11/2015

 

Bữa

Thứ 2

 Ngày 09/11

Thứ 3

Ngày 10/11

Thứ 4

Ngày 11/11

Thứ 5

Ngày 12/11

Thứ 6

Ngày 13/11

 

- Chính

- Cơm tẻ

- Tôm dim thịt lợn.

- Canh bí đỏ nấu thịt lợn

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim giò

- Canh xu hào ninh xương lợn

- Cơm tẻ

- Thịt lợn đúc trứng vịt

- Canh bí xanh nấu thịt lợn

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim cá thu (chả cá).

- Canh khoai tây ninh xương

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim đậu phụ.

- Canh bí đỏ nấu thịt lợn

- Phụ

Cháo xương đỗ xanh

 

 

Bún xương lợn

 

 

Cháo chè

Mì thịt lợn

Bánh mì sữa

 

 

NGƯỜI LẬP

Y tế

 

 

 

Phạm Thị liên

NGƯỜI DUYỆT

PHT

 

 

 

Cao Thị Mơ

 

 

KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 11 NĂM 2015

 

Tuần 3

Từ ngày 16/11/2015 đến 20/11/2015

 

Bữa

Thứ 2

 Ngày 16/11

Thứ 3

Ngày 17/11

Thứ 4

Ngày 18/11

Thứ 5

Ngày 19/11

Thứ 6

Ngày 20/11

- Chính

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim tôm

- Canh rau cải nấu thịt lợn  .

- Cơm tẻ

-Thịt lợn hầm

- Canh củ cải nấu thịt lợn.

- Cơm tẻ

- Thịt lợn đúc trứng vịt

- Canh khoai tây ninh xương

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim cá thu ( chả cá).

- Canh bí xanh nấu thịt lợn 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim đậu phụ.

- Canh bí đỏ nấu thịt lợn.

 

- Phụ

 

Cháo xương lợn

 

Mì xương lợn

 

Cháo chè

 

Bún xương lợn

 

Bánh mì sữa

 

 

NGƯỜI LẬP

Y tế

 

 

 

 

Phạm Thị liên

NGƯỜI DUYỆT

PHT

 

 

 

 

Cao Thị Mơ

 

KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 11 NĂM 2015

 

Tuần 4

Từ ngày 23/11/2015 đến 27/11/2015

 

Bữa

Thứ 2

 Ngày 23/11

Thứ 3

Ngày 24/11

Thứ 4

Ngày 25/11

Thứ 5

Ngày 26/11

Thứ 6

Ngày 27/11

 

- Chính

- Cơm tẻ

- Tôm dim thịt lợn.

- Canh su hào cà rốt ninh xương lợn

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim giò

- Canh bí đỏ nấu thịt lợn

- Cơm tẻ

- Thịt lợn đúc trứng vịt

- Canh bí xanh nấu thịt lợn

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim cá thu ( chả cá).

- Canh khoai tây ninh xương

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim đậu phụ

- Canh củ cải cà rốt nấu thịt lợn

- Phụ

Cháo xương đỗ xanh

 

 

Bún xương lợn

 

 

Cháo chè

Mì thịt lợn

Bánh mì sữa

 

 

NGƯỜI LẬP

Y tế

 

 

 

Phạm Thị liên

NGƯỜI DUYỆT

PHT

 

 

 

Cao Thị Mơ