Asset Publisher

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 08 /2014

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 08 /2014


PHÒNG GD VÀ ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

Số:  01 - TB/MN

               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

         An Sinh, ngày 04 tháng 8  năm 2014

                                                      THÔNG BÁO

                            CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8-2014

Nhiệm vụ trọng tâm

- Chuẩn bị các điều kiện cho ngày tựu trường - Lễ khai giảng năm học 2014-2015 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Cán bộ quản lý và giáo viên tham gia bồi dưỡng hè 2014.

- Tuyên truyền phối hợp với các ban ngành  đoàn thể, nhân dân đưa trẻ đến trường.

Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

1-15

- Tuyên truyền thông báo trên loa truyền thanh về công tác tựu trường.

- Các nhóm lớp đón trẻ và rèn nề nếp

- Giao chỉ tiêu huy động học sinh ra lớp

 BGH - GV

1-27

- Tham dự lớp tập huấn công nghệ thông tin cho CBGVNV

CBGVNV

2/8- 13/08

- Chuẩn bị các điều kiện về hồ sơ Phổ cập đón đoàn kiểm tra của Sở liên ngành

-Ban giám hiệụ - GV

3/8 – 15/8

Ban giám hiệu kiểm tra các điểm trường về công tác chuẩn bị năm học mới

 - BGH

4/8

Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước năn 2015 gửi phòng Tài chính kế hoạch

Hiệu trưởng

NV kế toán

4/8 – 9/8

Tham gia tập huấn chuyên môn hè

CBGVNV

18-20

Phối kết hợp với phụ huynh lao động rọn vệ sinh xung quanh trường, hai bên đường vào cổng trường điểm trung tâm, điểm lẻ Thành Long , Lục Dong

GV – Phụ huynh

 

Kiểm tra hướng dẫn trang trí sắp xếp lớp dọn dẹp sắp xếp thiết bị đồ dùng đồ chơi điểm lẻ 

 Ban giám hiệu

22/8

Dự Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014

Hiệu Trưởng – Công đoàn

23/8

Tham gia học tập chính trị hè 2014

Cán bộ, giáo viên, nhân viên

18-30

Tiếp tục phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể xã, thôn tuyên truyền vận động trẻ đến trường

BGH, giáo viên

18- 30

- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giaó viên về công tác BDTX và CNTT

BGH

18 – 30

- Lập kế hoạch chương trình giáo dục năm học các độ tuổi

BGH

18- 30

- Sửa chữa mua sắm thiết bị đồ dùng phục vụ học tập

BGH – các bộ phận

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Ngô Thị Sửu