To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Hội nghị CBVCLĐ năm học 2018 -2019 

Thực hiện công văn chỉ đạo số: 940/TB-PGD&ĐTv/v tổ chức hội nghị CBVCLĐ năm học 2018-2019. Sáng ngày 18 tháng 10 năm 2018 trường mầm non An Sinh A đã long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức, lao động năm học 2018-2019.

Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 17/10/2018 

Tổng xuất ăn toàn trường: 261 x 13.500 = 3.523.500. Điểm Trung tâm: 224xuất x 13.500đ= 3.024.000đ. Điểm Thành Long: 22 x 13.500 =297.000. Điểm Lục Dong: 15 x 13.500 =202.500

Calendar
Today: Sunday, 21 / 10 / 18
Thông Báo

Tài chính công khai ngày 17/10/2018

Tổng xuất ăn toàn trường: 261 x 13.500 = 3.523.500.
Điểm Trung tâm: 224xuất x 13.500đ= 3.024.000đ.
Điểm Thành Long: 22 x 13.500 =297.000.
Điểm Lục Dong: 15 x 13.500 =202.500


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên