To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Chi đoàn trường MN An Sinh A tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng tháng thanh niên. 

Hòa trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2018). Chi Đoàn trường mầm non An Sinh A đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 20/04/2018 

Tổng số trẻ toàn trường báo ăn: 277 xuất x12.000đ=3.324.000đ. Điểm Trung tâm: 222 xuất x12.000đ=2.664.000đ. Điểm lẻ Thành Long: 35 xuất x12.000đ= 420.000đ. Điểm lẻ Lục Dong: 20 xuất x 12.000 = 240.000 .

Calendar
Today: Sunday, 22 / 04 / 18
Thông Báo

Tài chính công khai ngày 20/04/2018

Tổng số trẻ toàn trường báo ăn: 277 xuất x12.000đ=3.324.000đ.
Điểm Trung tâm: 222 xuất x12.000đ=2.664.000đ.
Điểm lẻ Thành Long: 35 xuất x12.000đ= 420.000đ.
Điểm lẻ Lục Dong: 20 xuất x 12.000 = 240.000
.


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên