Xuất bản thông tin

Trường MN An Sinh A: Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014- 2015.

Trường MN An Sinh A: Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014- 2015.

Thực hiện chương trình công tác tháng 12/2014, trong ngày 17, 18/12/2015 trường mầm non An Sinh A đã tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014- 2015.


     Tham gia thi dạy giỏi cấp trường năm học 2014- 2015 có 21/21 giáo viên tham dự với 2 nội dung thi gồm: Bài thi lý thuyết trắc nghiệm về kiến thức pháp luật, giáo dục, điều lệ trường MN và công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non. Phần thi thực hành mỗi giáo viên bắt buộc phải dạy 2 tiết (một tiết tự chọn và một tiết bắt buộc).

     Sau 2 ngày thi với 42 tiết dạy và 21 bài lý thuyết các đ/c giáo viên đã hoàn thành tốt các phần thi của mình. Kết quả như sau: 100% các đ/c tham dự đều đạt mục tiêu yêu cầu đề ra. Trong đó có 12 đ/c đạt xuất sắc tiêu biểu đủ điều kiện tham dự cuộc thi giáo viên giỏi cấp cơ sở năm học 2014- 2015.

      Dưới đây là một số hình ảnh tổ chức hoạt động của giáo viên tham dự giáo viên giỏi cấp trường:

 

THU HẠNH