Xuất bản thông tin

Trường MN An Sinh A tổ chức thao giảng kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/2017.

Trường MN An Sinh A tổ chức thao giảng kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/2017.


     Thực hiện kế hoạch chuyên môn tháng 3/2017 và phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/2017. Trường MN An Sinh A đã tổ chức thao giảng cho toàn thể giáo viên trong trường.

     Tham dự đợt thao giảng có 18/21 giáo viên đang giảng dạy tại trường tham gia. Mỗi giáo viên sẽ tổ chức một hoạt động học theo hình thức tự chọn.

     Kết quả: 16/18 tiết đạt loại Tốt; 2/18 tiết đạt loại Khá.

     

Một số hình ảnh hoạt động tham gia thao giảng: 

     Đây là một hình thức nhằm tạo điều kiện cho giáo viên trong nhà trường được trao đổi, học hỏi rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm nâng cao chất lượng trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

 

THU HẠNH