Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 10 năm học 2015 - 2016

Thực đơn tháng 10 năm học 2015 - 2016


KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM 2015

 

Tuần 1

Từ ngày 05/10/2015 đến 09/10/2015

 

Bữa

Thứ 2

 Ngày 05/10

Thứ 3

Ngày 06/10

Thứ 4

Ngày 07/10

Thứ 5

Ngày 08/10

Thứ 6

Ngày 09/10

- Chính

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim tôm

- Canh rau cải nấu thịt lợn  .

- Cơm tẻ

-Thịt lợn hầm

- Canh củ cải cà rốt nấu thịt lợn.

- Cơm tẻ

- Thịt lợn đúc trứng vịt

- Canh khoai tây ninh xương

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim cá thu

( chả cá)

- Canh bí xanh nấu thịt lợn 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim đậu phụ

- Canh bí đỏ nấu thịt lợn.

 

- Phụ

 

Cháo xương lợn

 

Mì xương lợn

 

Chè đỗ đen

 

Bún thịt lợn

 

Bánh mì sữa

 

 

NGƯỜI LẬP

Y tế

 

 

 

 

Phạm Thị liên

NGƯỜI DUYỆT

PHT

 

 

 

 

Cao Thị Mơ

 

 

KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM 2015

 

Tuần 2

Từ ngày 12/10/2015 đến 16/10/2015

 

Bữa

Thứ 2

 Ngày 12/10

Thứ 3

Ngày 13/10

Thứ 4

Ngày 14/10

Thứ 5

Ngày 15/10

Thứ 6

Ngày 16/10

 

- Chính

- Cơm tẻ

- Tôm dim thịt lợn.

- Canh tôm rau đay

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim giò

- Canh bí đỏ nấu thịt lợn

- Cơm tẻ

- Thịt lợn đúc trứng vịt

- Canh bí xanh nấu thịt lợn

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim cá thu (chả cá)

- Canh khoai tây ninh xương

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim đậu phụ

- Canh củ cải cà rốt nấu thịt lợn

- Phụ

Cháo đỗ xanh

 

 

Bún xương

 

 

Chè đỗ đen

Mì thịt lợn

Bánh mì sữa

 

 

NGƯỜI LẬP

Y tế

 

 

 

Phạm Thị liên

NGƯỜI DUYỆT

PHT

 

 

 

Cao Thị Mơ

 

 

KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM 2015

 

Tuần 3

Từ ngày 19/10/2015 đến 23/10/2015

 

Bữa

Thứ 2

 Ngày 19/10

Thứ 3

Ngày 20/10

Thứ 4

Ngày 21/10

Thứ 5

Ngày 22/10

Thứ 6

Ngày 23/10

- Chính

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim tôm

- Canh rau cải nấu thịt lợn  .

- Cơm tẻ

-Thịt lợn hầm

- Canh củ cải cà rốt nấu thịt lợn.

- Cơm tẻ

- Thịt lợn đúc trứng vịt

- Canh khoai tây ninh xương

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim cá thu (chả cá)

- Canh bí xanh nấu thịt lợn 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim đậu phụ

- Canh bí đỏ nấu thịt lợn.

 

- Phụ

 

Cháo xương lợn

 

Mì xương lợn

 

Chè đỗ đen

 

Bún thịt lợn

 

Bánh mì sữa

 

 

NGƯỜI LẬP

Y tế

 

 

 

 

Phạm Thị liên

NGƯỜI DUYỆT

PHT

 

 

 

 

Cao Thị Mơ

 

 

KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM 2015

 

Tuần 4

Từ ngày 26/10/2015 đến 30/10/2015

 

Bữa

Thứ 2

 Ngày 26/10

Thứ 3

Ngày 27/10

Thứ 4

Ngày 28/10

Thứ 5

Ngày 29/10

Thứ 6

Ngày 30/10

 

- Chính

- Cơm tẻ

- Tôm dim thịt lợn.

- Canh tôm rau đay

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim giò

- Canh bí đỏ nấu thịt lợn

- Cơm tẻ

- Thịt lợn đúc trứng vịt

- Canh bí xanh nấu thịt lợn

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim cá thu (chả cá)

- Canh khoai tây ninh xương

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim đậu phụ

- Canh củ cải cà rốt nấu thịt lợn

- Phụ

Cháo đỗ xanh

 

 

Bún xương

 

 

Chè đỗ đen

Mì thịt lợn

Bánh mì sữa

 

 

NGƯỜI LẬP

Y tế

 

 

 

Phạm Thị liên

NGƯỜI DUYỆT

PHT

 

 

 

Cao Thị Mơ