Xuất bản thông tin

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết trung ương 4.

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết trung ương 4.


       Thực hiện kế hoạch số 11 – KH/ĐU ngày 11/05/2012 của Đảng ủy xã An Sinh v/v kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), sáng ngày 18/01/2013 Chi ủy Chi bộ trường mầm non An Sinh A đã tổ chức họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị Quyết TW4.

        Về dự và chỉ đạo buổi họp kiểm điểm của Chi bộ có đ/c Mạc Thanh Hùng – Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch hội đồng nhân dân xã An Sinh.

    Sau khi thông qua chương trình làm việc, đ/c Ngô Thị Sửu- Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường thay mặt cho Chi ủy chi bộ  trường mầm non An Sinh A đọc bản kểm điểm của Chi ủy. Tiếp đó, các đ/c trong chi ủy, chi bộ nhà trường đã đóng góp ý kiến cho bản kiểm điểm của Ban chi ủy và từng cá nhân Ban chi uỷ.

       Sau phần kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban chi uỷ và cá nhân Ban chi uỷ là phần khiểm điểm phê bình và tự phê bình của 11 cán bộ Đảng viên trong chi bộ.

     Thay mặt Đảng ủy, đ/c Mạc Thanh Hùng đã chỉ đạo chi bộ cần thẳng thắn kiểm điểm phê bình và tự phê bình, khích lệ các đ/c trong chi bộ nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục nhằm xây dựng chi ủy, chi bộ vững mạnh trong sạch theo nghị quyết trung ương 4 (Khóa XI).

       Nhận thức được rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, người cán bộ, chức trách nhiệm vụ của mình trong việc xây dựng Đảng, 11 đ/c Đảng viên trong chi bộ đã lần lượt trình bày bản kiểm điểm cá nhân theo 3 nội dung của Nghị Quyết trung ương 4 (Khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” .

       Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, trung thực mạnh dạn tự phê bình và phê bình, Các đ/c Cán bộ Đảng viên đã thẳng thắn góp ý phê bình cho nhau về ưu khuyết điểm để cùng nhau rút kinh nghiệm và cùng giúp nhau tiến bộ.

     Đợt phê bình và tự phê bình này đã giúp cho các Cán bộ Đảng viên trong chi bộ trường MN An Sinh A hoàn thiện mình hơn nữa theo tinh thần nghị quyết trung ương 4 để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

    Một số hình ảnh của buổi kiểm điểm:

Đ/c Mạc Thanh Hùng- Bí thư Đảng ủy - chủ tịch HĐND xã An Sinh

chỉ đạo buổi họp kiểm điểm.

Đ/c Ngô Thị Sửu- Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường

đọc kiểm điểm của ban chi ủy.