Xuất bản thông tin

Công khai hóa TT 09

Công khai hóa TT 09


Biểu mẫu 01

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

             TRƯỜNG MN AN SINH A                                

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non

năm học 2014 - 2015

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em

sẽ đạt được .

92 %

95 %

II

Mức độ về năng lực và hành vi

mà trẻ em sẽ đạt được

95%

98%

III

Chương trình chăm sóc giáo dục

mà cơ sở giáo dục tuân thủ

100%

100%

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

 

 

- Đảm bảo các điều kiện theo các tiêu chí mà nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức lao động ngày 01 tháng 10 năm 2014.

- Đảm bảo các điều kiện theo các chỉ tiêu mà nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức lao động ngày 01 tháng 10 năm 2014.

                                                  

                                                                              An Sinh, ngày 12 tháng 10 năm 2014                                 

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                          (Đã ký)

 

 

 

 

                                                                                                        Ngô Thị Sửu

 

Biểu mẫu 02

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

        TRƯỜNG MN AN SINH A

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2014 - 2015

                                                                                                                    Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

270

 

 

54

64

85

67

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

270

 

 

54

64

85

67

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

2

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

270

 

 

54

64

85

67

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

270

 

 

54

64

85

67

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

270

 

 

54

64

85

67

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

270

 

 

92 %

 

 

95 %

1

Kênh bình thường

 

 

 

 

 

 

 

2

Kênh dưới -2

 

 

 

 

 

 

 

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

25

 

 

4

5

11

5

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

270

 

 

54

64

85

67

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

54

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

54

 

 

 

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

216

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

216

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

54

 

216

 

 

 

 

 

 

                   

                                                  

 

                                                                                An Sinh, ngày 12 tháng10 năm 2014

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                           (Đã ký)

 

 

 

 

 

                                                                                                        Ngô Thị Sửu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 03

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

       TRƯỜNG MN AN SINH A

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non

 năm học 2014 - 2015

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

11

 

II

Loại phòng học

 

 

1

Phòng học kiên cố

10

 

2

Phòng học bán kiên cố

1

 

3

Phòng học tạm

 

 

4

Phòng học nhờ

 

 

III

Số điểm trường

3

 

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

8788 m²

 

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

1250 m²

 

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

3.6 m²

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

54 m²

 

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

24 m²

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

16 m²

 

4

Diện tích hiên chơi (m2)

36 m²

 

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)

120 m²

 

VII

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

270 bộ

Số bộ/nhóm (lớp)

VIII

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )

32

1 bộ/3 nhóm lớp

IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

Ti vi

10

 

2

Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống)

9

 

3

Máy phô tô

1

 

5

Catsset

3

 

6

Đầu Video/đầu đĩa

9

 

7

Thiết bị khác

 

 

8

Đồ chơi ngoài trời

5

 

9

Bàn ghế đúng quy cách

135

 

10

Thiết bị khác.

 

 

..

…..

 

 

 

 

 

Số lượng (m2)

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

4

 

10

 

 

2

Chưa đạt chuẩn

vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )

 

 

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XV

Tường rào xây

x

 

..

...

 

 

                                               

                                                                             An Sinh, ngày 12 tháng 10 năm 2014

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                         (Đã ký)                  

 

 

 

 

 

                                                                                                      Ngô Thị Sửu

 

 

Biểu mẫu 04

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN AN SINH A                                          

                   THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2014 - 2015

 

STT

 

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

 

 

TCCN

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và  nhân viên

29

 

 

 

 

8

10

10

1

 

I

Giáo viên

 

22

 

 

 

 

4

9

8

1

 

II

Cán bộ quản lý

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

III

Nhân viên

 

3

 

 

 

 

 

1

1

1

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên

khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên cấp dưỡng

2

 

 

 

 

 

 

1

1

 

                                                

                                    

 

 

                                                                              An Sinh, ngày 12 tháng 10 năm 2014

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                           (Đã ký)                             

 

 

 

 

 

                                                                                                       Ngô Thị Sửu