Xuất bản thông tin

Cân khám sức khỏe giai đoạn 2 năm học 2015- 2016

Cân khám sức khỏe giai đoạn 2 năm học 2015- 2016

Chăm sóc giáo dục trẻ là nhiệm vụ trọng tâm của giáo viên mầm non. Song song với việc giáo dục trẻ người giáo viên còn phải làm tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng. Kết quả đó được thể hiện trên sự phát triển của trẻ về chiều cao và cân nặng.


           Trường Mầm non An Sinh A đã tiến hành tổ chức cân khám sức khỏe chấm biểu đồ chiều cao cân nặng giai đoạn 2 cho trẻ năm học 2015 - 2016.

          Tất cả các cháu từ nhà trẻ đến mẫu giáo trong trường đều được khám sức khỏe tổng thể, cân đo chấm theo dõi trên biểu đồ nhằm phát hiện sớm những bệnh thường gặp ở trẻ và những trẻ bị suy dinh dưỡng, béo phì để có biện pháp phối hợp với gia đình trẻ chăm sóc kịp thời trong thời gian tới.

             Kết quả cân đo lần 1 toàn trường có:

             + Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 16/314=5,0%.

             + Suy dinh dưỡng thể thấp còi: 5/314=1,6%.

            Sự chỉ đạo chặt chẽ của BGH nhà trường về công tác chăm sóc nuôi dưỡng  nhằm giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng của trẻ ở thể nhẹ cân, thấp còi xuống ít nhất 1% trong năm mà nhà trường đã đề ra.

            Hình ảnh của buổi cân khám sức khỏe giai đoạn 2.

 

 

                                                                                                                     Thủy Thương