Xuất bản thông tin

Cán bộ, giáo viên trường MN An Sinh A tham gia hoạt động “ Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 - 18/11/2015) tại nơi cư trú.

Cán bộ, giáo viên trường MN An Sinh A tham gia hoạt động “ Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 - 18/11/2015) tại nơi cư trú.

Cán bộ, giáo viên trường MN An Sinh A tham gia hoạt động " Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 - 18/11/2015) tại nơi cư trú.


Những ngày gần đây, tại các làng, xóm, thôn của xã An Sinh đang diễn ra hoạt động sôi nổi  "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2015. Đây là một trong các hoạt động do Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hằng năm.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để cán bộ, nhân dân trong các khu dân cư ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam; khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Nông thôn tiên tiến, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế hiện nay… Trong ngày hội, bà con tại các khu dân cư còn có dịp ngồi lại với nhau để cùng nhìn nhận, đánh giá những công việc đã làm được và chưa làm được trong các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động; việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các quy ước cộng đồng; những công việc, chỉ tiêu cụ thể mà ngày hội năm trước đã đề ra như: Thực hiện phong trào thi đua xây dựng Làng, xóm, khu phố văn minh, sạch đẹp; giúp nhau giảm hộ nghèo, tăng hộ khá hướng tới mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững; giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh Làng, xóm khu phố; bảo đảm an toàn giao thông…

Trong các hoạt động của Làng các đ/c cán bộ, giáo viên trường MN An Sinh A đang cư trú  đã có những đóng góp rất tích cực. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ của người giáo viên, một Đảng viên tại chi bộ, các đ/c còn làm tốt vai trò của một người dân nơi cư trú, đóng góp một phần công sức bé nhỏ của mình để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đây là việc làm thường xuyên của tất cả Cán bộ, Đảng viên giáo viên, nhân viên trường MN An Sinh A tại nơi cư trú.

Hình ảnh các đ/c CBGV trường MN An Sinh A tham gia hoạt động " Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc " tại thôn Đa Đôi xã An Sinh

 

                                                                                                                             THU HẠNH