Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 22/06/2018 

Điểm Trung tâm: 50 xuất x12.000đ=600.000đ. .

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 23 / 06 / 2018
Thông Báo

Tài chính công khai ngày 22/06/2018

Điểm Trung tâm: 50 xuất x12.000đ=600.000đ.

.


Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên