Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 22/01/2018 

Tổng số trẻ toàn trường báo ăn: 265xuất x12.000đ=3.180.000đ. Điểm Trung tâm: 208xuất x12.000đ=2.496.000đ. Điểm lẻ Thành Long: 37xuất x12.000đ= 444.000đ Điểm lẻ Lục Dong: 20xuất x12.000đ= 240.000đ

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ hai, ngày 22 / 01 / 2018
6 giờ 45

Đ/c Đỗ Thị Chính- PHT trực trường

7 giờ 30

Đ/c Phạm Thị Huyền - HT làm việc tại trường

Đ/c Nguyễn Thúy Hà - PHT kiểm tra công tác bán trú

Thông Báo

Tài chính công khai ngày 22/01/2018

Tổng số trẻ toàn trường báo ăn: 265xuất x12.000đ=3.180.000đ.
Điểm Trung tâm: 208xuất x12.000đ=2.496.000đ.
Điểm lẻ Thành Long: 37xuất x12.000đ= 444.000đ
Điểm lẻ Lục Dong: 20xuất x12.000đ= 240.000đ


Video clip
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Tài nguyên