IMG_0428.JPG
IMG_0623.JPG
bannerup2_700
IMG_4702.PNG
IMG_4425.JPG
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 21/01/2019

Tổng xuất ăn toàn trường: 252 x 13.500 = 3.402.000.
Điểm Trung tâm: 215 xuất x 13.500đ= 2.902.500đ.
Điểm Thành Long: 21 x 13.500 = 283.500.
Điểm Lục Dong: 16 x 13.500 =216.000


Lịch công tác
Hôm nay: Thứ ba, ngày 22 / 01 / 2019
6 giờ 45

Đ/c Đỗ Thị Chính - PHT trực trường

7 giờ 30

Đ/c Phạm Thị Huyền - HT làm việc tại trường

Đ/c Nguyễn Thúy hà - PHT chỉ đạo công tác bán trú

Tài chính công khai ngày 21/01/2019 

Tổng xuất ăn toàn trường: 252 x 13.500 = 3.402.000. Điểm Trung tâm: 215 xuất x 13.500đ= 2.902.500đ. Điểm Thành Long: 21 x 13.500 = 283.500. Điểm Lục Dong: 16 x 13.500 =216.000

Tài nguyên